Crocs and more

Crocs and more

  • PROJECT
  • LOCATION תל אביב
  • TotalArea 600 ㎡

Concept


חדר התצוגה של "קולנוע חדש" יבואני הנעלה קרוקס, בלנקסטון ועוד רבים אחרים.

זה התחיל מזה שהזמינו אותנו לייעץ ונגמר בזה שעיצבנו את כל החלל.

החלפנו את החלונות לפרופיל בלגי בסגנון עיצובי "מודריאן".

לחלל יצקנו חומרים אקוסטיים כדי לייצר אינטימיות בין העסקאות המתרחשות.

כל פינה והמותג שלה, התמונות מדברות בעד עצמן.

סגנון אקלקטי ותומך מותג

Crocs and more
Crocs and more
Crocs and more-1
Crocs and more
Crocs and more
Crocs and more
Crocs and more
Crocs and more
Crocs and more
Crocs and more
Crocs and more
Crocs and more