MCR עיצוב משחקים לסלולר

MCR עיצוב משחקים לסלולר

 • CATEGORY
 • LOCATION רמת גן
 • TOTAL AREA220 ㎡

Concept


משחק הידיים והמחשבה המוביל הראשון היה, הקובייה ההונגרית.

קונספט זה הנחה אותנו בעיצוב החלל.

בעיצוב שילבנו חיתוך לייזר וגם מנורה אלקטרו מגנטית שמסתובבת ודלוקה באוויר.

פיתחנו משחק קליעה למטרה, שמאתגר את העובדים להשיג מטרות מדליקות.

MCR עיצוב משחקים לסלולר
MCR עיצוב משחקים לסלולר
MCR עיצוב משחקים לסלולר
MCR עיצוב משחקים לסלולר-1
MCR עיצוב משחקים לסלולר
MCR עיצוב משחקים לסלולר
MCR עיצוב משחקים לסלולר
MCR עיצוב משחקים לסלולר
MCR עיצוב משחקים לסלולר
MCR עיצוב משחקים לסלולר
MCR עיצוב משחקים לסלולר
MCR עיצוב משחקים לסלולר
MCR עיצוב משחקים לסלולר
MCR עיצוב משחקים לסלולר
MCR עיצוב משחקים לסלולר
MCR עיצוב משחקים לסלולר
MCR עיצוב משחקים לסלולר-1
MCR עיצוב משחקים לסלולר
MCR עיצוב משחקים לסלולר
MCR עיצוב משחקים לסלולר-1