Project Description

דלפק קבלה – שחם חברה לביטוח

 דלפק הקבלה של חברת הביטוח שחם תוכנן ע”פ דרישות המזכירה הראשית של החברה.
במקרה הזה הדלפק מתחבר ישירות לתאי הדואר של העובדים בבניין.
העיצוב תוכנן בקווים אמורפיים חלקים הנותנים תחושת מודרניות וקדמה.
שימו לב לאפשרות גישה לנכים שתוכננה מראש.