Project Description

עמדת ישיבה ומודל הקוביות ב – אימג׳ בנק

ביתן הישיבה במרכז הגלריה תוכנן כדי לתת שירות של נציג הגלריה מול אדריכל והלקוחות שלו.
באמצעות תכנון מהודק אפשרנו ל 3 נציגים לשבת לדיון בבחירת התמונה הנכונה לחלל שלהם בתוך המאגר העצום של אימג’ בנק.
בנוסף לעיצוב המיוחד דאגנו לקטום את פינות האובייקט בצורה של פיקסלים, אשר תומכת בעיצוב הכללי של הגלריה.
MDF צבוע בתנור 30% ברק
בניית התשתית מגבס
במהלך הפרויקט נתבקשנו לייצר אובייקט שימשוך תשומת לב של מבקרי דיזיין סנטר וגם יסביר מה היא הגלריה.
החלטנו לבצע מודל של קוביות מובלטות כאשר על הקוביות תוקרן מצגת במיפוי תלת ממדי אשר יודעת לחלק כל חלק בנפרד כאשר מקרינים עליו.